2363.501.894

Tư vấn thiết kế

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

1

Thiết kế đường bộ Núi Thành  (QL1A-mỏ đá)

Tỉnh Quảng Nam

2

Công trình sản xuất và làm việc Cty phát triển nông thôn Đại Lộc

Cty phát triển nông thôn Đại Lộc

3

Đường và hệ thống thoát nước nội thị Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Huyện ĐỒng Xuân - Phú Yên

4

Đường Buôn Bá - Buôn Bưng huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND Huyện Sông Hinh

5

Đường Sơn Định - Xuân Phước

UBND Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

6

Đường nội thị và hệ thống thoát nước Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND Huyện Sông Hinh

7

Đường La Hai - Đồng Hội Huyện Đồng Xuân, Phú yên

UBND Huyện Đồng Xuân

8

Dự án Trùng tu các khu di tích Hội An, Quảng Nam

UBND TX Hội An

9

Trường THCS Tam Hiệp, Núi Thành

UBND huyện Núi Thành- QN

10

Nhà ở doanh trại, hội trường CA tỉnh Kon Tum

Công an Tỉnh Kon Tum

11

Kết cấu công trình trụ sở  Công ty Xăng dầu hàng không miền Trung

Công ty Xăng dầu hàng không Miền Trung

12

Nhà ăn của Công ty xi măng Hải Vân

Công ty xi măng Hải Vân

13

Hội trường Huyện uỷ Đại Lộc

UBND Huyện Đại Lộc

14

Đường Ba Gò - Đá Dăng, Huyện Sông Cầu, Phú Yên

UBND Huyện Sông Cầu

Đơn vị bảo hiểm