2363.501.894

Giám định thương mại

- Giám định tổn thất tài sản kỹ thuật & trách nhiệm cho các đơn vị bảo hiểm

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (FIRE).
 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR).
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR).
 • Tổn thất đối với các công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành (CECR).
 • Máy móc thiết bị chủ thầu (CPM).
 • Đổ vỡ hư hỏng máy móc (MB).
 • Thiết bị điện tử (EEI).
 • Tổn thất kho lạnh (DOS).
 • Tổn thất do gián đoạn kinh doanh.
 • Tổn thất do trộm / cướp (THI).
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm công cộng / trách nhiệm sản phẩm.

- Giám định tổn thất tài sản kỹ thuật cho các đơn vị, khách hàng có nhu cầu

 • Hàng hóa xuất – nhập khẩu.
 • Hàng hóa vận chuyển trong nước.

Giám định tổn thất thiết bị, tàu, thuyền & xe cơ giới

* giám định và tổ chức hòa giải các tranh chấp hợp đồng thương mại theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị bảo hiểm