2363.501.894

Hồ sơ năng lực

   DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN

TT

Họ tên & Chức vụ

Chuyên môn

Kinh nghiệm (năm)

Trách nhiệm

1

PHẠM SỸ MINH TRIẾT (Giám Đốc)
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường (Văn bằng 1)
Cử nhân luật kinh tế
(Văn bằng 2)
(ĐT : 0913.457.322)

Giám định tài sản, kỹ thuật, trách nhiệm và gián đoạn kinh doanh, định giá bất động sản

15

- Trực tiếp điều hành công tác giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

2

LÊ NHỨT
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
(ĐT : 0983.448.634)

Giám định tài sản, kỹ thuật và  trách nhiệm
Thiết kế & Xử lý tổn thất công trình cầu dường bộ

15

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về công trình xây dựng cầu đường và hệ thống thủy lợi
-  Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

3

NGUYỄN ĐỨC CHU
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
(0912.378.665)

Giám định tài sản, kỹ thuật và  trách nhiệm
Định giá bất động sản
Thiết kế & Xử lý các công trình dân dụng- công nghiệp

15

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về tài sản và kỹ thuật
- Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

4

NGUYỄN HỮU QUỐC
Kỹ sư Xây dựng Cầu
Đường
(ĐT : 0122.552.1666

Giám định tài sản, kỹ thuật và  trách nhiệm
Thiết kế & Xử lý tổn thất công trình cầu đường bộ

05

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về công trình xây dựng cầu đường và hệ thống thủy lợi
- Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

5

 

Võ Khắc Luận
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
(ĐT : 09935.232.527)

- Giám định tài sản và kỹ thuật

  • Thiết kế & Xử lý tổn thất công trình dân dụng – công nghiệp

05

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về tài sản và kỹ thuật
- Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

6

Trần Đình Anh Kha
Kỹ sư cầu đường bộ
(ĐT : 0905.245.322)

Giám định tài sản, kỹ thuật và  trách nhiệm
Thiết kế & Xử lý tổn thất công trình cầu đường bộ

15

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về công trình xây dựng cầu đường và hệ thống thủy lợi
-  Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

7

NGUYỄN CHÍ THÀNH
Kỹ sư Cơ khí động lực
(0905.484.179)

Giám định hàng hải, phương tiện vận tải (đường bộ, đường thủy), tài sản và kỹ thuật
Đánh giá chất lượng máy móc thiết bị

08

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về hàng hải, phương tiện vận tải (đường bộ, đường thủy) máy móc thiết bị, tài sản và kỹ thuật

8

Huỳnh Đức Dũng
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
(ĐT : 0905.192.325)

- Giám định tài sản và kỹ thuật

Thiết kế & Xử lý tổn thất công trình dân dụng – công nghiệp

14

- Giám định và tính toán điều chỉnh tổn thất về  tài sản và kỹ thuật
- Thiết kế/giám sát hiện trường trong toàn bộ quá trình xây lắp

BẢNG KÊ THIẾT BỊ, CHUYÊN MÔN TƯ VẤN VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG


Số TT

Tên nhãn hiệu

Thiết bị, phần mềm ứng dụng

Nước sản xuất

Số lượng

Thông số kỹ thuật

01

Máy in A3 HP 350c

Nhật

01

 

02

Máy vi tính

ASEAN

05

 

03

Máy in A3, A4 LaserJet

Nhật

02

 

04

Máy in màu Epson

Nhật

02

 

05

Máy quay phim

Nhật

02

 

06

Máy tính xách tay

Nhật

5

 

07

Máy toàn đạc điện tử Tocom

Nhật

01

 

08

Chương trình dự toán G8

Việt Nam

02

Dùng khóa cứng

09

Chương trình Atocad

Việt Nam

1

 

10

Chương trình tính kết cấu

Việt Nam

01

 

11

Máy ảnh kỹ thuật số

Nhật

05

 

12

Máy Leica cầm tay
(la ze – đo cao, đo dài và đo góc)

Đức

02

 

 

DANH MỤC MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA THỰC HIỆN


(*)  MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÁC CÁ NHÂN THÀNH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN


SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH / CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁ TRỊ  BỒI THƯỜNG / (GIÁ TRỊ TỔN THẤT)

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

GT 02 : XL đoạn nối đảo Hòn Cỏ với đảo Hòn La - tỉnh  Quảng  Bình (T. BH Pjico)
(Rủi ro trong quá trình xây dựng/lắp đặt)

22 tỷ / (42 tỷ)

 

P. S. Minh  Triết

2

Thủy điện La Trọng (T. Bảo Minh)
(Rủi ro trong quá trình xây dựng/lắp đặt)

6,8 tỷ / (19 tỷ)

 

P. S. Minh  Triết

3

Công Ty TNHH MTV ORCHID Phú Quý – T. Quảng Trị (BH: AAA)
(rủi ro cháy : nhà xưởng và hàng hóa)

4,6 tỷ / (8,4 tỷ)

 

P. S. Minh  Triết

4

Xây dựng QL 28 Lâm Đồng (T. Bảo Việt)
(Rủi ro trong quá trình xây dựng/lắp đặt)

  4,8 tỷ / (11,5 tỷ)

 

Lê Nhứt

5

Công Ty Thủy Điện Vinh Sơn 5 (T.  CT Bảo Hiểm BIDV (BIC)
(Rủi ro trong quá trình xây dựng/lắp đặt)

700 triệu / (12 tỷ)

 

Nguyễn Hữu Quốc
Võ Khắc Luận

6

        300 nhà dân đối tượng thứ ba
(TCMR Quốc lộ 1A- BH BIDV – BIC)

  2,0 tỷ / (4,5 tỷ)

 

Nhiều TV tham gia

7

Hiện đại hóa TTTH Đường Sắt Việt Nam
(Tổng CT Bảo Việt)
(Rủi ro trong quá trình xây dựng/lắp đặt)

  5,5 tỷ / (9,7 tỷ)

 

Nguyễn Đức Chu

8

Một số tài sản liên quan khác
Thiết bị, phương tiện vận tải (đường bộ - đường thủy)....

 

      ....vvv....

 

Nguyễn Chí Thành

I/ GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM :
BẢO MINH:
- Các tổn thất thuộc về hàng hải :  tàu Thành Vân 27, tàu Thiên Anh 18, tàu Thành Hưng 18 bị mắc cạn, tàu Thành An 27 mắc cạn do bão số 9/2009, tàu Duy Trung 01, tàu Tiến Đạt 09,  tàu Sơn Trà, tàu Phương Nam Star...v.v
- Các tổn thất của Công trình thuộc dự án thoát nước và vệ sinh TP Đà Nẵng : 370 vụ (công trình nhà dân, cơ quan, công trình ngầm gồm : cáp quang, cáp điện, tuyến công thoát nước,...)
- Các tổn thất của các cầu : Cầu Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị), Cầu Đỏ (Đà Nẵng), Cầu Bailey (Thừa Thiên Huế), Cầu Hải Giá (Quảng Ngãi), Cầu Quảng Hải (Quảng Bình), Cầu Bình Tân (Khánh Hoà), Cầu Hùng Vương (Phú Yên ), Cầu Suối Hinh (Cam Ranh), Cầu trên đường liên xãEA Phê đi vu-Bổn (Huyện Krôngpak, Daklak), Cầu Đá Cối (Phú Yên), Cầu Bảu Thước (Đồng Tháp), Cầu Như Ý  (Huế), Cầu Phú Cốc (Khánh Hòa), Cầu Konbrai, Cầu Hiền Lương  ...,
- Giám định tổn thất công trình đường bộ : Phước Tân bãi Ngà (Phú Yên), tổn thất đường vào mỏ vàng Daksa (Quảng Nam), tổn thất đường quốc phòng Điền Hương Quảng Ngạn (Huế), tổn thất đường vào KCN Phú Tài (Bình Định), tổn thất đường vào UBND xã PaNang, đường giao thông ven biển, đường giao thông xã EADAH (Huyện Krông Năng, Daklak), đường giao thông vào vùng dự án giãn dân Tây Bắc (Huyện Krông puk, Daklak), nền đường và mái taluy, hệ thống trạm bơm điện buôn Choán (Huyện Krông Nô, Dak Nông), Quốc lộ 1, đường ven biển Cảnh Dương (Huế), đường giao thông QL14E, đường giao thông Ql24, đường vào khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng, đường nối Ql1A và khu du lịch Bãi Chuối, Đường Nam Quảng Nam, đường giao thông Zà Hung - Jo Ngây - Đông Giang - Quảng Nam, đường giao thông Ngọc Hoàng Măng Bút - Ko Tum, đường Tây Nghệ An, đường Azich Lăng, Đèo Rù Rì (Khánh Hòa), đường Tây Tắc Pó - Quảng Nam   ...
- Giám định cháy tại : Công ty Lâm sản Điện Ngọc, Công ty TNHH MTV ORCHID Phú Quý (Quảng Trị)...
- Giám định tổn thất của công trình thủy điện & công nghiệp : Ụ đóng tàu Dung Quất (Vinashin), Nhà máy Thủy điện Hương Điền, nhà máy xi măng Lukcasi, hệ thống lưới điện Quảng Bình, nhà máy thép Xuân Hưng, Nhà máy bia Sài Gòn - Phú Yên , Nhà máy dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng,  Thủy điện La Trọng - Quảng Bình, Thủy điện tà Vi - Quảng Nam, Thủy điện Đakrông 2, Thủy điện Đakpone, thủy điện ĐakĐoa, thủy điện Krong Hnang,  hệ thống lò luyện thép của Công ty Việt - Pháp  ...,
- Giám định tổn thất của các hệ thống thuỷ lợi gồm:
+ Tại Quảng Bình : có 04 công trình bị tổn thất gồm  : đập nước và cống lấy nước, đầu mối đập dâng, tuyến đường ống trên kênh chính, kênh chính và công trình trên kênh chính (Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình).
+ Công trình hồ chứa nước IAMIA (Huyện Krông Pa, Gia Lai)
+ Hệ thống thuỷ lợi Dakcar (Xã Rờ Klơi, Huyện Sa Thầy, Kontum)
+ Hệ thống kênh mương tưới Bắc Vình Linh (Quảng Trị)
+ Kênh Tiêu Hói 186 Lệ Thuỷ - Quảng Bình
+ Kênh Đồng Tiễn - Quảng Nam
+ Kè sông Thạch Hãn - Quảng Trị
+ Kênh Phú Ninh - Quảng Nam
+ Kè Văn Ly - Quảng Nam
+ Thủy Lợi Thượng Mỹ Trung - Quảng Bình
+ Hồ chứa nước Vực Mấu
- Công trình xây dựng kèm theo tổn thất hàng hoá : Cụm cảng hàng không Chu Lai, Công ty giày da Quốc Bảo, Knitwear, các tổn thất của cơn bão số 6 (Xangsane) năm 2006 như : Công ty Lâm Sản Việt Lang, Công ty sách thiết bị trường học, Công ty Cung ứng tàu biển, Công ty Thuỷ sản Thọ Quang, CODONA, HTX Thành Tín, Văn Chi, Công ty TNHH Phú Lộc, Công ty TNHH Xuân Hưng, Một số công trình do bão số 9/2009 bao gồm : Trường cao đẳng - Quảng Nam, Cảng vụ Kỳ Hà, Cty Đại Dương Kính - Quảng Nam, Cty may XK - Huế, KS Saigon touran - Đà Nẵng, Dacotex - Đà Nẵng và Núi Thành, Cty gỗ Lê Đức Hiền - Đà Nẵng, DNTN Văn Chi - Đà Nẵng, Cty bia Huế, Resort Anna Mandra - Huế,  ..,
- Giám định tổn thất ô tô do tai nạn và một số vụ giám định cháy ô tô, giám định tổn thất các thiết bị chuyên dùng như  cẩu trục...

PTI  (BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN)
- Tổn thất đường tuần tra biên giới mốc 52-56 Lạng Sơn
- Tổn thất bãi trọng lực 500 tấn tại Cần Thơ
- Tổn thất đường tại Đồng Nai
- Tổn thất cầu Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
- Tổn thất công trình thuộc dự án thoát nước và vệ sinh TP Đà Nẵng : 85 vụ (công trình nhà ở, đường xá... ).
- Tổn thất các nhà ở và hệ thống thoát nước tại công trình thi công khách sạn Phương Đông (Đà Nẵng )
- Tổn thất một số hàng hoá vận chuyển bằng container
- Tổn thất đường đi Xuân Tân - Long Khánh
- Tổn thât xe cẩu tại thuỷ điện Krông HNăng - Daklak
- Tổn thất nhà ở tại công trình Nhà làm việc và Trung tâm điều hành Viễn thông TP Đà Nẵng.
- Tổn thất gói thầu 33, nạo vét hói 7 xã & và công trình trên hói
- Tổn thất tại Cty TNHH Minh Toàn - KCN Bắc SÔng Cầu - Phú Yên
- Tổn thất tại Cty Trương Thịnh - Quảng Bình
- Tổn thất bên thứ 3 thuộc công trình khách sạn 251 Nguyễn Văn Linh , Đà Nẵng
- Tổn thất cháy lò sấy của Công ty TNHH Thanh Danh - Qui Nhơn
- Tổn thất lưới điện nông thôn Quảng Nam
- Tổn thất 60 tàu cá
CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM (BIC)
-  Các tổn thất thuộc dự án Thoát nước và Vệ sinh TP Đà Nẵng : 122 vụ
- Tổn thất Khu du lịch Kim Vinh (Quảng Nam)
- Tổn thất tại Công ty Phát triển nguồn lợi thuỷ sản ( Quảng Nam)
- Tổn thất tại Công ty Liên doanh Việt Hàn ( Quảng Nam)
- Giám định cháy tại các DNTN Nguyễn Hoàng ( Bình Định )
- Tổn thất hàng hoá tại CTy Nông Sản, Vinacaphe (Bình định )
- Tổn thất cáp quang  tại Bình Định
- Tổn thất tàu Quý Đức (Cù lao Chàm).
- Tổn thất hàng hoá tại Công ty dệt may Hoà Thọ, Duy Xuyên (Quảng Nam)
- Tổn thất nhà xưởng, hàng háo, thiết bị tại Cty TNHH Hoàng Hảo - Quảng Ngãi
- Tổn thất cháy tại nhà máy sản xuất gỗ MDF - Quảng Trị
- Tổn thất tại Cty TNHH Tân Hải - Quảng Ngãi (bão số 9/2009)
- Tổn thất đường giao thông tại Nghĩa Hoà -Nghĩa An - Quãng Ngãi (bão số 11/2009)
- Tổn thất tại cty SX Nguyên liệu giấy Dung Quất (bão số 11/2009)
- Tổn thất kênh Đông Tiễn -Quảng Nam
- Tổn thất công trình thuỷ điện Dakrung
- Tổn thất hàng hóa trên tàu Tiến Thành 126
- Tổn thất tại Khách sạn Thành Long, TP Đà Nẵng
- Tổn thất bên thứ ba thuộc công trình cải tạo môi trường Sông Phú Lộc, Đà Nẵng
- Tổn thất đâm va - chìm tàu Bình Minh 28
- Tổn thất cháy tại Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành – Qui Nhơn – Bình Định
- Tổn thất tại Công ty TNHH Prime Đại Lộc - Quảng Nam.
- Tổn thất cháy và lũ tại Công ty TNHH Thiên Bắc – Qui Nhơn – Bình Định
- Tổn thất tại công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 5 – Bình Định
- Tổn thất tại kênh tưới Văn Phong thuộc dự án Đập Văn Phong – Bình Định
BẢO VIỆT
- Tổn thất  cầu Nông Sơn - Quảng Nam
- Các tổn thất thuộc công trình dân dụng trong dự án Thoát nước và vệ sinh Tp Đà Nẵng
- Tổn thất tường chắn đoạn quốc lộ 14D - Quảng Nam
- Tổn thất tuyến đê bao  khu nuôi tôm Bình Hải -Thăng Bình -Quảng Nam
- Tổn thất máy tàu Ka Long 01 tại Cù Lao Chàm
- Tổn thất hàng hoá vận chuyển bằng đường biển.
- Tổn thất băng chuyền sản xuất tại Vijachip Vũng Áng, Hà Tĩnh
- Tổn thất đê chắn sóng và kè của âu thuyền và cảng cá đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị
- Tổn thất hàng hoá tại tàu Thành Đức 05
- Tổn thất đường QL 1E - Xã Zuôi- Quảng Nam
- Tổn thất tại Cty TNHH SX Bột mỳ Vimaflour tại Đà Nẵng (bão số 9/2009)
- Tổn thất tại Cty TNHH Phường Gia, Cty TNHH Kim Mã (bão số 9/2009)
- Tổn thất tại Cty TNHH May Như Thành - Quảng Nam (bão số 9/2009)
- Tổn thất cháy tại nhà máy tinh bột sắn Fococex Quảng Trị
- Tổn thất giấy tại Cty TNHH Hiệp Phát (bão số 11/2009)
- Tổn thất Cảng nêu đậu tàu thuyền Mỹ Á
- Tổn thất QL15A đoạn nối QL1 đi TP Hồ Chí Minh
- Tổn thất cháy tại xưởng bột nhang, đậu phụng, cá khô KCN Gò Đá Trắng - Bình ĐỊnh
- Tổn thất lò luyện thép tại cty thép Thái Bình Dương
- Tổn thất tại Cty TNHH MTV Cảng Chu Lai
- Tổn thất công trình Kheve-Chalo - Quảng Bình
- Tổn thất bên thứ ba thuộc công trình cầu Bà Rén - Quảng Nam
- Tổn thất Dự án Cầu Đông Hải - Hương Khê - Hà Tĩnh.
- Tổn thất hệ thống tín hiệu đường sắt Bắc Nam (bão số 10 và 11/2013)
- Tổn thất cháy tại Công ty TNHH Tân Dung Huy- Bình Định
- Tổn thất nâng cấp luồng tàu vào cảng Cửa Việt - Quảng Trị
- Tổn thất các công trình do bão số 10/2013 tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh
- Tổn thất tại Đê Thắng Công – Bình Định
- v.v...
PJICO
- Tổn thất công trình nhà tại đường 2/9 và các công trình thuộc dự án Thoát nước và vệ sinh Tp Đà Nẵng (07 vụ)
- Tổn thất các công trình điện tại khu tái định cư, khu du lịch Bán đảo Sơn Trà (02 vụ)
- Tổn thất của một số lô hàng  vận chuyển bằng đường biển (phân bón, đất sét,...)
- Tổn thất công trình xây dựng tại nhà hát Trưng Vương
- Tổn thất công trình xây dựng tại Công ty Xăng dầu Khu vực 5
- Tổn thất công trình xây dựng tại Công ty gas Petrolimex
- Tổn thất hàng hoá và công trình xây dựng tại Công ty Vinatex Đà Nẵng
- Tổn thất hàng hoá và công trình xây dựng tại Công ty bao bì Đà Nẵng
- Tổn thất hệ thống lưới điện trung hạ thế của Ban quản lý Dự án Nông thôn
- Tổn thất tại tuyến đường Tiên Thọ - Tiên Hiệp  huyện Tiên Phước - Quảng Nam
- Tổn thất cửa hàng xăng dầu PakPỏ - Huyện Trà My - Quảng Nam
-- Tổn thất tại cty Vinatex (bão số 9/2009).
- Tổn thất công trình thủy điện Đakrông 1
- Tổn thất kè chống sạt lở Sông Dinh - Quảng Bình
- Tổn thất thiết bị tại sân bay Phú Bài - Huế
- Tổn thất tại Cty TNHH Đông Phương
- Tổn thất công trình thủy lợi Daktoa
- Tổn thất gói thầu số 2 đoạn nối đảo Cồn Cỏ với đảo Hòn La - Quảng  Bình (2012)
- Tổn thất hệ thống 32 cây xăng dầu tại Quảng Bình (bão số 10/2013)
- Tổn thất các công trình do bão số 10/2013 tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh
- Tổn thất 55 tàu cá
- ...vvv...

VASS  (BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG)
- Tổn thất công trình trùng tu di tích Tử cấm thành (Đại nội Huế)
- Tổn thất  công trình nạo vét sông Quảng Huế (Đại Lộc - Quảng nam)
- Tổn thất ô tô  các loại (30 vụ)
- Tổn thất công trình đê Tây Ô Lâu (TT Huế)
- Tổn thất đường giao thông liên xã Phước Thành, Quảng Nam.
- Tổn thất hàng hoá tại Cty TNHH Hải Đăng ( KCN Điện Nam - Điện Ngọc)
- Tổn thất tại Khách sạn Gold - Huế
- Tổn thất tại Thuỷ Lợi Tiên Hiên
-  Tổn thất cầu đường dẫn hai đầu cầu Ca Cút _ Huế
- Tổn thất tại Cty Cp Đồng tâm Miền Trung
- Tổn thất bên thứ 3 (công trình thi công Trường Trần Phú - Đà Nẵng)
- Tổn thất Công trình hồ chứa nước đường trẽ, Nghệ An
- Tổn thất công trình đường về Xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
- Tổn thất công trình cầu Cửa Nhượng, Hà Tĩnh
- Tổn thất đê thủy lợi Quảng Công, Quảng Ngạn, Huế
- Tổn thất bền vững hóa công trình trên đường Hồ Chí Minh
- Tổn thất đường giao thông Lê Xá Đông, Lê Xá Trung, Phú Vang, Huế
- Tổn thất công trình đê bao nội đồng, Hương Phong, Hương Vinh, Huế
- Tổn thất đê ngăn lũ Phong Bình, Phong Chương, Điền Lộc
- Dự án QL 24 đoạn Thạch Trụ, Phổ Phong, Quảng Ngãi
- Tổn thất tại Cty CP Hoàng Anh Gia Lai – Đà Nẵng (bão số 11/2013)
- Tổn thất các công trình do bão số 10/2013 tại các tỉnh Quảng Bình
- v.v...
CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG 
- Tổn thất bên thứ 3 thuộc công trình của Cty CP Thủy Hà Nội
- Tổn thất 11 nhà dân đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, nhà văn hóa thiếu nhi thuộc công trình của BQL dự án xây dựng tp Đà Nẵng...vvv...

CÔNG TY BẢO HIỂM  DẦU KHÍ
- Tổn thất đường giao thông Tân An-Quế Thọ
- Tổn thất nhà máy gạch Anh Em -Quảng Nam
- Tổn thất đường DH4
- Tổn thất tại QL 14D (km20-60) - Nam Giang - Quảng Nam
- Tổn thất bên thứ ba khách sạn Van Da Đà Nẵng
- Tổn thất tại Công ty CP thủy điện Sông Vàng
- Tổn thất tại Công ty Thép Đà Nẵng
CÔNG TY BẢO HIỂM AAA
- Tổn thất nhà  số 134 Lê Duẫn - Đà Nẵng
- Tổn thất nhà lô B1.3 Liên Chiểu  - Đà Nẵng
- Tổn thất đường tỉnh lộ 11B, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổn thất đường QL 14B - Phong Điền - Huế
- Tổn thất xe ôtô đầu kéo,  xe ôtô các loại.
- Tổn thất tại nhà máy gạch men Tuy nen - Quảng Nam
- Tổn thất tại Cty TNHH MTV Orchid - Quảng Trị
- Tổn thất tại Cầu Gò Nổi - Quảng Nam.
- Tổn thất tại khu du lịch Suối Lương, Đà Nẵng
- Tổn thất tại kênh Phú Ninh, QuảngNam
- Tổn thất cháy cửa hàng Gas tại Hà Tĩnh
- Tổn thất kè đê hữu Sông Lô - Đoan Hùng - Phú Thọ
- v.v...
CÔNG TY CP BẢO HIỂM TOÀN CẦU
- Tổn thất đường thi công vận hành  tại thuỷ điện Sông Bung -Quảng Nam
- Tổn thất cống & đường tạm ở Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
- Tổn thất xe ô tô các loaị (10 vụ)
- Tổn thất sạt lở mái taluy-Huyện Nam Giang -Quảng Nam
- Tổn thất tại Cty Hàng thủ công mỹ nghệ Hoàng Gia
- Tổn thất tại Cty CP ĐT&TM Thành Trang
- Tổn thất tại Cty TNHH  Thiện Hoàng
- Tổn thất đường thi công vận hành km0.0-km04
- Tổn thất Cty CP xây lắp dầu khí
- Tổn thất tàu khách Lý Sơn - Quảng Ngãi.
- Tổn thất thiết bị tụ bù tại trạm 500KV Hà Tĩnh
- Tổn thất tàu Hải Phòng 09
- Tổn thất thân vỏ - chìm tàu An Phát 18 - v.v...
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT THEO TRƯNG CẦU CỦA TÒA ÁN  VÀ CỦA NGƯỜI  DÂN
-  Giám định tổn thất nhà 38 Trần Quốc Toản, 32 Lê Lai, 125/6 Lê Đình Dương, 256 Hùng Vương, K14/11, K14/17 Hải Phòng, .., TP Đà Nẵng.
- Tổn thất căn nhà 2 tầng số 324 – Nguyễn  Thái Học – p. Ngô May – tp. Quy Nhơn – Bình Định .
Một số công trình liên quan khác…
II/ CÁC DỊCH VỤ THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG                                                                   
Giám định chất lượng công trình, giám định tình trạng tổn thất, tư vấn thiết kế, giám sát nhiều công trình xây dựng  cụ thể như sau :

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

A

LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ

1

Thiết kế đường bộ Núi Thành  (QL1A-mỏ đá)

Tỉnh Quảng Nam

2

Công trình sản xuất và làm việc Cty phát triển nông thôn Đại Lộc

Cty phát triển nông thôn Đại Lộc

3

Đường và hệ thống thoát nước nội thị Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Huyện ĐỒng Xuân - Phú Yên

4

Đường Buôn Bá - Buôn Bưng huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND Huyện Sông Hinh

5

Đường Sơn Định - Xuân Phước

UBND Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

6

Đường nội thị và hệ thống thoát nước Huyện Sông Hinh, Phú Yên

UBND Huyện Sông Hinh

7

Đường La Hai - Đồng Hội Huyện Đồng Xuân, Phú yên

UBND Huyện Đồng Xuân

8

Dự án Trùng tu các khu di tích Hội An, Quảng Nam

UBND TX Hội An

9

Trường THCS Tam Hiệp, Núi Thành

UBND huyện Núi Thành- QN

10

Nhà ở doanh trại, hội trường CA tỉnh Kon Tum

Công an Tỉnh Kon Tum

11

Kết cấu công trình trụ sở  Công ty Xăng dầu hàng không miền Trung

Công ty Xăng dầu hàng không Miền Trung

12

Nhà ăn của Công ty xi măng Hải Vân

Công ty xi măng Hải Vân

13

Hội trường Huyện uỷ Đại Lộc

UBND Huyện Đại Lộc

14

Đường Ba Gò - Đá Dăng, Huyện Sông Cầu, Phú Yên

UBND Huyện Sông Cầu

B

LĨNH VỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT

1

Trường cao đẳng Ytế TW - Bộ Ytế

Trường Cao đẳng ytế TW - Bộ Ytế

2

Kho bảo quản thuốc GSP

Cty dược Đà Nẵng

3

Nhà làm việc và kho

Công ty bảo vệ thực vật Quy Nhơn

4

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp điện tàu thuỷ

Công ty xây lắp & Công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung

5

Đường số 8 và hệ thống thoát nước TP Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Cty công trình đô thị TP Tuy Hòa, Phú Yên

6

Đường Độc Lập TP Tuy Hòa, Phú Yên

Cty công trình đô thị TP Tuy Hòa, Phú Yên

7

Đập dâng thủy lợi và các hệ thống công trình trên kênh tưới chính - Dawclowa - Kon Tum

Sở thủy lợi tỉnh Kon Tum

8

Đập dâng kết hợp cầu giao thông - Bàu Nít - Điện Bàn - Quảng Nam

BQL 409 Bộ thủy lợi

9

Trường PTCS Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam

Sở giáo dục Quảng Nam

10

Trường PTCS Nguyễn Đinh Chiểu, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam

Sở giáo dục Quảng Nam

11

Đường giao thông và khu đô thị khối 5TX Điện Bàn , Quảng Nam

 

12

Trụ sở là việc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh-Kontum

BQL Dự án khu bảo tồn thiên nhiên Ngoc Linh

13

Đường giao thông liên xã Điện Minh đi Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam

Sở giao thông Quảng Nam

14

Đường giao thông hạ tầng KDC Hòa Cầm, TP Đà Nẵng

BQL QL 14B

15

Cống thoát nước Lò Vôi, Hòa Thọ, Đà Nẵng

BQL QL 14B

16

Dự án thoát nước và vệ sinh TP Đà Nẵng

Do WB tài trợ

17

Nâng cấp đường Bạch Đằng Tây , TP Đà Nẵng

Sở GTCC Đà Nẵng

18

Đầu tư hệ thống kéo tàu vùng Bãi Ngang Quận Sơn Trà lên bờ khi có gió bão tại Phường Thọ Quang

BQL công trình thực hiện đóng mới xe triền kéo tàu và xe tời kéo tàu Bãi Ngang Quận Sơn Trà

19

Trụ sở làm việc các cơ quan của Bộ kế hoạch Đầu tư tại Tp Đà Nẵng

Bộ kế hoạch đầu tư

20

Dự án vệ sinh môi trường tp Tam Kỳ

 

 

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

 

LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ
(mục đích : xác định giá trị tài sản tham gia bảo hiểm, mua bán chuyển nhượng, vay thế chấp ngân hàng)

1

32 Cửa hàng xăng dầu T. Quảng Bình

PJICO Quảng Bình

2

Nhà 70 Huỳnh Ngọc Huệ
(mục đính : mua bán, chuyển nhượng)

Chủ nhà yêu cầu

3

BĐS tại 12/4 Lý Thường Kiệt, ĐN

           Chủ nhà yêu cầu

4

BĐS tại 303 Tôn Đức Thắng, ĐN

Chủ nhà yêu cầu

5

   03 lô đất KDC số 1 Nguyễn Huy Tưởng, ĐN

Chủ nhà yêu cầu

6

                  BĐS tại 73 Phan Kế Bính, ĐN...

Thi hành án Q. Hải Châu

7

Tài sản của Xí nghiệp mộc Việt Đức – Hội An

XNM Việt Đức

8

Tài sản của xí nghiệp Lâm Sản Hòa Nhơn – Đà Nẵng

XN LS Hòa Nhơn

 

Dịch vụ khác : Chứng nhận chuẩn loại, chất lượng, xuất sứ hàng hóa, thiết bị, máy móc ….


 

Tin bài khác
Xem tất cả »
Đơn vị bảo hiểm